Posłowie chcą wiedzieć: Czy w WORD trafiały się negatywnie zweryfikowane pytania?


Posłowie pytają Ministra Transportu o testy na prawo jazdy. Odpowiedź powinna Was uspokoić.

Posłowie Andrzej Kobylarz, Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj w iterpelacji poselskiej nr 855 pytają resort transportu:

  1. Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?
  2. Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?
  3. Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

testy na prawo jazdy

Odpowiedź resortu

Na pytania Posłów odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

Ad. 1.

Baza pytań egzaminacyjnych liczy 2661 pytań. To liczba odnosząca się do wszystkich kategorii prawa jazdy (w tym pozwolenia na kierowanie tramwajem. Ta ilość jest zgodna z informacją jaką uzyskało zdamyto.com oraz jest potwierdzona w dalszej części odpowiedzi na poselskie zapytanie.

Należy zauważyć, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy.

Trudno więc precyzyjnie określić ile pytań przypada na poszczególne kategorie prawa jazdy.

Ad. 2.

233 pytania z 2894 przekazanych do komisji weryfikacyjnej zostało przez nią odrzuconych, stąd dzisiejsza baza liczy 2661 pytań.

W 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przekazała do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2894 pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła weryfikację przekazanych pytań egzaminacyjnych i zarekomendowała do zatwierdzenia 2661 pytań. Oznacza to, że 233 pytania egzaminacyjne uzyskały negatywną opinię komisji. Należy mieć na względzie, że żadne z negatywnie zaopiniowanych pytań nie zostało odrzucone ze względów na błędy merytoryczne w pytaniu. Zadaniem komisji oprócz weryfikacji błędów merytorycznych było także wyeliminowanie pytań mogących w przyszłości wzbudzać potencjalne wątpliwości, pytań niewłaściwie sformułowanych pod względem językowym, pytań zbyt zawiłych, pytań zawierających mało czytelne filmy czy obrazy oraz pytań, których zakres tematyczny mieścił się w przepisach ustawy, ale wiedza nim sprawdzana nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To miało miejsce w przypadku ww. 233 pytań.

Ad. 3.

Pytania egzaminacyjne zostały zweryfikowane zanim trafiły na egzaminy teoretyczne do WORD. Na egzaminach państwowych nie pojawiły się pytania, które zostały przez komisję weryfikacyjną odrzucone.

Przekazana przez PWPW S.A. baza pytań egzaminacyjnych była stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy do maja 2015 r., a pytania, które nie uzyskały pozytywnej opinii komisji do tego czasu były losowane kandydatom na kierowców.

Będzie więcej pytań

Ministerstwo zapowiedziało już dodanie nowych pytań do bazy. W testach na prawo jazdy ma pojawić się 441 nowych pytań.

Testy na prawo jazdy 2017 poznaj wszystkie pytania egzaminacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *